Biểu tượng tài nguyên

XF2 [8WR] Discord Integration 2.1.0.7 2.1.0.7

Đăng nhập để tải xuống

Admin

Tiên Thiên
Thành viên BQT
Quản Trị Viên
Bài viết
208
Cảm xúc
18
Admin đã gửi một tài nguyên mới: XF2 [8WR] Discord Integration 2.1.0.7
This addon integrates your Discord server with your XenForo forums. Addon này tích hợp máy chủ Discord của bạn với các diễn đàn XenForo của bạn. Nó cho phép bạn gán vai trò trên máy chủ Discord của mình dựa trên các nhóm người dùng trong XenForo, cũng như gửi tin nhắn trực tiếp từ XenForo đến máy chủ Discord của bạn.
Các tính năng cơ bản :
  • Cho phép đăng ký / đăng nhập trên XenForo thông qua Discord OAuth2
  • Gán vai trò trên bang hội / máy chủ của bạn dựa trên các nhóm người dùng trong XenForo
  • Thực thi kết hợp tên người dùng từ XenForo...