UI.X 2 2.1.5.0.0

UI.X 2 2.1.5.0.0 2.1.5.0.0

Đăng nhập để tải xuống

Admin

Tiên Thiên
Thành viên BQT
Quản Trị Viên
Bài viết
208
Cảm xúc
18
Admin đã gửi một tài nguyên mới: UI.X 2 2.1.5.0.0
Based off the tried-and-true methodologies of its XenForo 1 predecessor, UI.X continues to push the. Dựa trên các phương pháp đã được thử và đúng của người tiền nhiệm XenForo 1, UI.X tiếp tục đẩy ranh giới của thiết kế thông minh. Với cơ sở trong Thiết kế Vật liệu của Google, khung được hỗ trợ bởi một nhóm thành thạo trong phần mềm XenForo làm cho UI.X trở thành một lựa chọn sáng suốt cho bất kỳ diễn đàn nào. ThemeHouse đã xây dựng các sản phẩm cho XenForo kể từ ngày phát hành phần mềm và chúng tôi không đi đâu cả.
Các tính năng...