[tl] Watermark 1.0.3

[tl] Watermark 1.0.3 1.0.3

Đăng nhập để tải xuống

Admin

Tiên Thiên
Thành viên BQT
Quản Trị Viên
Bài viết
208
Cảm xúc
17
Admin đã gửi một tài nguyên mới: [tl] Watermark 1.0.3
This add-on will add a watermark to any uploading images. All existing images are not effected. Mô tả: Thêm hình mờ để tải lên hình ảnh. Tiện ích bổ sung này sẽ thêm hình mờ cho bất kỳ hình ảnh tải lên nào. Tất cả các hình ảnh hiện có không được thực hiện.
Tùy chọn:
  • Đã bật / tắt để thêm hình mờ cho bất kỳ hình ảnh nào
  • Tùy chỉnh vị trí hình mờ
  • Tùy chỉnh hình mờ
    • Bản văn
    • Hình ảnh, tưởng tượng
  • Kiểm soát độ mờ đục
Tùy chọn người dùng:
  • Khả năng vô hiệu hóa thêm hình mờ vào hình ảnh tải lên của họ
...