Biểu tượng tài nguyên

[tl] Schedule Content for XF 2.x 1.0.9 1.0.9

Đăng nhập để tải xuống

Admin

Tiên Thiên
Thành viên BQT
Quản Trị Viên
Bài viết
208
Cảm xúc
16
Admin đã gửi một tài nguyên mới: [tl] Schedule Content for XF 2.x 1.0.9
This add-on allow user can set scheduled post. Mô tả: Tiện ích bổ sung này cho phép người dùng có thể đặt bài đăng theo lịch.
Khi một chủ đề được lên lịch, điều này chỉ hiển thị cho quản trị viên, mod và chủ sở hữu của chủ đề có thể xem
- Quản trị viên hoặc Mod (người có quyền làm) có thể dừng lập lịch luồng
Tính năng:
  • Hỗ trợ vô hình (luồng không hiển thị trước khi xuất bản) và bị khóa (luồng không cho phép trả lời trước khi hết hạn)
  • Hỗ trợ gửi thông báo cho người dùng.
  • Hỗ trợ thay đổi chủ sở hữu của chủ...