[TH] Post Comments 1.0.2 Patch Level 2

[TH] Post Comments 1.0.2 Patch Level 2 1.0.2

Đăng nhập để tải xuống

Admin

Tiên Thiên
Thành viên BQT
Quản Trị Viên
Bài viết
208
Cảm xúc
18
Admin đã gửi một tài nguyên mới: [TH] Post Comments 1.0.2 Patch Level 2
Modernize your forum’s discussions with Post Comments. Like Reddit and Facebook, keep your post. Hiện đại hóa các cuộc thảo luận của diễn đàn của bạn với Đăng Nhận xét. Giống như Reddit và Facebook, hãy giữ bài đăng của bạn trả lời nội tuyến để cuộc thảo luận có tính tương đối và dễ theo dõi. Với Nhận xét bài đăng, người dùng của bạn có thể nhận xét về bài đăng của nhau mà không làm gián đoạn chuỗi hoặc có cuộc trò chuyện riêng tư. Người dùng đã quen thuộc và mong đợi loại định dạng thảo luận này...