[TH] Notices Plus 1.0.0

[TH] Notices Plus 1.0.0 1.0.0

Đăng nhập để tải xuống

Admin

Tiên Thiên
Thành viên BQT
Quản Trị Viên
Bài viết
208
Cảm xúc
16
Admin đã gửi một tài nguyên mới: [TH] Notices Plus 1.0.0
Biến thông báo của bạn thành lớp phủ với vị trí lớp phủ và chia sẻ thông tin theo các cách khác nhau. Biến các thông báo của bạn thành các lớp phủ với vị trí hiển thị lớp phủ trực tuyến và chia sẻ thông tin khác nhau bằng cách sử dụng các cụm từ và mẫu trong thông báo.
Đặc trưng
Thêm vị trí hiển thị mới, lớp phủ trên màn hình trực tuyến.
Sử dụng các cụm từ và mẫu trong cơ quan thông báo của bạn