[TH] Monetize 1.0.2

[TH] Monetize 1.0.2 1.0.2

Đăng nhập để tải xuống

Admin

Tiên Thiên
Thành viên BQT
Quản Trị Viên
Bài viết
208
Cảm xúc
17
Admin đã gửi một tài nguyên mới: [TH] Monetize 1.0.2
Thêm dữ liệu liên kết vào các liên kết được đăng trên diễn đàn của bạn. Nhận thu nhập từ diễn đàn của bạn có thể là một vấn đề. Các tác giả của plugin đã kết hợp một số công cụ cần thiết để đơn giản hóa việc kiếm tiền từ diễn đàn của bạn. Hiển thị mua hàng khuyến mãi người dùng vào đúng thời điểm, đúng nơi, cho đúng người dùng một cách hấp dẫn. Thiết lập quyền truy cập phải trả tiền để yêu cầu mua thành viên trước khi truy cập diễn đàn của bạn. Hiển thị các nhà tài trợ cho các thể loại cụ thể. Thay thế các từ bằng các từ khác hoặc một liên kết được đăng trên...