[TH] Ignore More 2.0.0 Patch Level 1

[TH] Ignore More 2.0.0 Patch Level 1 2.0.0

Đăng nhập để tải xuống

Admin

Tiên Thiên
Thành viên BQT
Quản Trị Viên
Bài viết
208
Cảm xúc
16
Admin đã gửi một tài nguyên mới: [TH] Ignore More 2.0.0 Patch Level 1
Hãy để người dùng của bạn xóa nội dung khỏi chế độ xem của họ, bỏ qua các diễn đàn hoặc chủ đề. Đặc trưng
  • Thêm liên kết 'Hiển thị nội dung bị bỏ qua' khi nội dung bị ẩn trên nguồn cấp tin tức và các trang hoạt động mới nhất, cho phép tiết lộ nội dung bị bỏ qua
  • Cho phép người dùng chọn bỏ qua hoặc bỏ đánh dấu các chủ đề hoặc diễn đàn trong nguồn cấp tin tức, danh sách chủ đề và danh sách diễn đàn
  • Người dùng có thể thấy những gì họ đang bỏ qua trong khu vực tài khoản của họ
  • Có các liên kết có tiền tố là "th-ignoremore-" nếu sử dụng URL thân thiện đầy đủ tùy chọn...