Biểu tượng tài nguyên

[TH] Content Creation Limits 1.0.0 1.0.0

Đăng nhập để tải xuống

Admin

Tiên Thiên
Thành viên BQT
Quản Trị Viên
Bài viết
208
Cảm xúc
17
Admin đã gửi một tài nguyên mới: [TH] Content Creation Limits 1.0.0
Kiểm soát tần suất xuất bản và nội dung khác là một phần quan trọng để đảm bảo hiệu suất tốt. Giới hạn tạo nội dung
Kiểm soát tần suất của bài đăng và nội dung khác là một phần quan trọng để đảm bảo hiệu suất tốt, giảm thư rác và giảm thiểu các bài đăng trùng lặp. Với các điều khiển tần số chi tiết này, bạn có thể đặt cài đặt tần suất dành riêng cho diễn đàn theo các khoảng thời gian cụ thể, cũng như giúp giảm thư rác với các tính năng nội dung do người dùng khác tạo.

Đặc trưng...