Styles iO Dark Mode 2.1.1.2.0 - XF2 Phiên Bản Màu Tối Mới Nhất

Styles iO Dark Mode 2.1.1.2.0 - XF2 Phiên Bản Màu Tối Mới Nhất 2.1.1.2.0

Đăng nhập để tải xuống
Ảnh Bìa Bài Viết

Admin

Hậu Thiên
Thành viên BQT
Quản Trị Viên
Bài viết
113
Cảm xúc
9
Admin đã gửi một tài nguyên mới: Styles iO Dark Mode 2.1.0.2 - XF2 Phiên Bản Màu Tối Mới Nhất
Chia sẻ Styles iO Dark Mode 2.1.0.2 cho xenforo 2 với nhiều ưu điểm tuyệt vời tối ưu seo hoàn hảo. iO Dark Mode For Xf2 (Xenforo 2 styles).
Create a dynamic forum with this minimalist, vibrant dark theme. With concepts from Apple’s Human Interface Guidelines, your forum will be sleek and captivating. Make iO unique with category strips that automatically change color based on your primary brand color.
  • Built with the UI.X 2 framework
  • Clean typography
  • Uses material line icons
  • Full page animations on page load
  • Uses a tab bar at the bottom of the screen on mobile...
 

Admin

Hậu Thiên
Thành viên BQT
Quản Trị Viên
Bài viết
113
Cảm xúc
9
Admin đăng cập nhật Styles iO Dark Mode 2.1.1.2.0 - XF2 Phiên Bản Màu Tối Mới Nhất với một mục cập nhật mới: iO Dark Mode 2.1.1.2.0

Bạn có thể xem bản cập nhật này bao gồm những gì bằng cách vào đây: Audentio / xf2theme-problems

Lưu ý: Bản phát hành này không thể được sử dụng trên XenForo 2.0, nó chỉ dành riêng cho XenForo 2.1.

Lưu ý: Bản cập nhật này không yêu cầu cập nhật bổ trợ UI.X để hoạt động đúng.
 

Tài Nguyên Xenforo