Link Checker for XenForo 2.x by AddonsLab 2.6.4

Link Checker for XenForo 2.x by AddonsLab 2.6.4 2.6.4

Đăng nhập để tải xuống

Admin

Tiên Thiên
Thành viên BQT
Quản Trị Viên
Bài viết
208
Cảm xúc
16
Admin đã gửi một tài nguyên mới: Link Checker for XenForo 2.x by AddonsLab 2.6.4
The add-on gives full control over the links you have in all your posts. Tiện ích bổ sung cho toàn quyền kiểm soát các liên kết bạn có trong tất cả các bài đăng của mình, cho phép bạn tìm kiếm chúng nhanh chóng, kiểm tra trạng thái của chúng, sửa đổi từng cái một hoặc một lần. Hỗ trợ cho các loại nội dung khác (tài nguyên, bài đăng hồ sơ, blog của bên thứ ba hoặc tiện ích bổ sung bài viết, v.v.) sẽ được phát hành dưới dạng các plugin trả phí riêng biệt. Vui lòng kiểm tra phần bổ trợ liên quan để biết thêm thông tin...