Brivium Modern Statistics - XenForo 2 3.1.0 Mới Nhất Hỗ Trợ XF2.1

Brivium Modern Statistics - XenForo 2 3.1.0 Mới Nhất Hỗ Trợ XF2.1 3.1.0

Đăng nhập để tải xuống

Admin

Tiên Thiên
Thành viên BQT
Quản Trị Viên
Bài viết
208
Cảm xúc
17
Admin đã gửi một tài nguyên mới: Brivium Modern Statistics - XenForo 2 3.1.0 Mới Nhất Hỗ Trợ XF2.1
Brivium Modern Statistics 3.1.0 là phiên bản thống kê diễn đàn hỗ trợ bản Xenforo 2.1 cao nhất. Số liệu thống kê hiện đại - Phần bổ trợ XenForo 2 cung cấp cho bạn một công cụ thống kê tuyệt vời trong trang web / diễn đàn của bạn. Người dùng có thể xem và theo xu hướng nóng hoặc cập nhật thông tin mới nhất về điều đó.

Thống kê hiện đại là một chức năng thông minh của thống kê trong diễn đàn. Có bốn đối tượng chính của thống kê, đó là Người dùng, Chủ đề, Bài đăng Hồ sơ và Tài nguyên. Người dùng có thể xem nhiều số liệu thống kê về các đối tượng đó, chẳng hạn như Trả lời mới nhất, Chủ đề...