$30 - [HTQ] Bài Viết Dạng Thumb Lọc Theo Prefix

$30 - [HTQ] Bài Viết Dạng Thumb Lọc Theo Prefix 1.0.0

Đăng nhập để tải xuống

Admin

Tiên Thiên
Thành viên BQT
Quản Trị Viên
Bài viết
208
Cảm xúc
17
Admin đã gửi một tài nguyên mới: $30 - [HTQ] Bài Viết Dạng Thumb Lọc Theo Prefix
Các tùy chọn cho bài viết dạng thumb lọc theo prefix. Addon xenforo 2 [HTQ] Bài Viết Dạng Thumb Lọc Theo Prefix là tiện ích mở rộng giúp bạn bố trí các bài viết dạng lưới một cách dễ dàng với nhiều tùy chọn. Addon phù hợp nhất đối với các styles của ThemeHouse, đối với các styles khác sẽ không hiển thị đầy đủ tùy chọn Cột bài viết.
TÙY CHỌN TRONG CPANELTÙY CHỌN TRONG STYLE PROPERTIESTHÔNG TIN...