xenforo resource manager

  1. Admin

    XF 2.1 Free XenForo Resource Manager 2.1.1 Released 2.1.1

    XenForo Resource Manager 2.1.1 hiện có sẵn cho tất cả các khách hàng được cấp phép tải xuống. Chúng tôi khuyên tất cả khách hàng chạy các phiên bản trước của XenForo Resource Manager 2.1 nâng cấp lên phiên bản này để hưởng lợi từ sự ổn định gia tăng. Một số thay đổi trong XFRM 2.1.1 bao gồm...
  2. Admin

    Not Nulled XenForo Resource Manager 2.1.0 Original 2.1.0

    Hôm nay, chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đang thực hiện một bước quan trọng đối với việc phát hành XenForo 2.1 ổn định và được hỗ trợ bằng cách phát hành "Ứng cử viên phát hành" đầu tiên. Sau một số phiên bản beta, chức năng của sản phẩm sẽ được hoàn thành và tỷ lệ lỗi được báo cáo...