addons xenforo 2

 1. Admin

  Post Areas 2.1.0 2.1.0

  This add-on shows how many posts and threads a user created in each sub forum. The overview table is shown in a new user profile tab named „Post Areas“. The 2.0.0 release of this add-on has exactly the same features as the 1.4.3 release for XF1. Features the table is sorted by post counts in...
 2. Admin

  Editor & BB Code Manager 1.2.0 Beta 4 1.2.0

  [KL] Quản lý biên tập Sự miêu tả Hoàn toàn tùy chỉnh cá thể XenForo Froala của bạn. Thay đổi bố cục thanh công cụ của bạn, bật và tắt Mã BB, sử dụng bảng BB và mã BB màu nền mới, cung cấp phông chữ mới thú vị cho người dùng của bạn từ máy chủ của riêng bạn hoặc máy chủ bên ngoài. Tất cả nằm...
 3. Admin

  Nulled XPress - A Theme and bridge for bringing WordPress 1.1.0 Patch Level 2 1.1.0

  XPress Một sự tích hợp để mang lại hệ thống quản lý nội dung / blog tốt nhất cho XenForo và phần mềm diễn đàn tốt nhất cho WordPress. Cùng một thiết kế, hai phần mềm Với thiết lập một lần, XPress là một công cụ tiết kiệm thời gian, hiệu quả để đảm bảo bạn luôn đồng bộ. Đăng nhập bằng một trong...