Biểu tượng tài nguyên

XF2 [8WR] Discord Integration 2.1.0.7 2.1.0.7

Đăng nhập để tải xuống
Addon này tích hợp máy chủ Discord của bạn với các diễn đàn XenForo của bạn. Nó cho phép bạn gán vai trò trên máy chủ Discord của mình dựa trên các nhóm người dùng trong XenForo, cũng như gửi tin nhắn trực tiếp từ XenForo đến máy chủ Discord của bạn.
Các tính năng cơ bản :
  • Cho phép đăng ký / đăng nhập trên XenForo thông qua Discord OAuth2
  • Gán vai trò trên bang hội / máy chủ của bạn dựa trên các nhóm người dùng trong XenForo
  • Thực thi kết hợp tên người dùng từ XenForo đến bang hội / máy chủ của bạn
  • Thực thi lệnh cấm trên bang hội / máy chủ của bạn khi ai đó bị cấm trên XenForo
  • Đăng chủ đề mới, trả lời và cập nhật trạng thái cho các kênh trên bang hội / máy chủ của bạn