Biểu tượng tài nguyên

Not Nulled XenForo Resource Manager 2.1.0 Original 2.1.0

Đăng nhập để tải xuống
  • Dịch vụ Seo website, Ads FB, Ads Google, thiết kế website, duy trì website xenforo, wordpress chuyên nghiệp. Dịch vụ setup phòng truyền thông nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Hôm nay, chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đang thực hiện một bước quan trọng đối với việc phát hành XenForo 2.1 ổn định và được hỗ trợ bằng cách phát hành "Ứng cử viên phát hành" đầu tiên.

Sau một số phiên bản beta, chức năng của sản phẩm sẽ được hoàn thành và tỷ lệ lỗi được báo cáo (nên) chậm lại, cho phép nhóm phát triển xử lý tồn đọng và giảm số lượng lỗi xuống một chút. Bây giờ chúng tôi đã đạt đến điểm này trong sự phát triển của XenForo 2.1, vì vậy đây là thời điểm thích hợp để tạo ra một ứng cử viên phát hành.

Điều này có nghĩa là phần mềm được đề xuất là ổn định và một khoảng thời gian được phép xác minh đề xuất. Nếu không có lỗi lớn nào được tìm thấy trong khoảng thời gian đó, phần mềm sẽ được phát hành là 2.1.0. Nếu các lỗi được tìm thấy được coi là đủ quan trọng để trì hoãn việc phát hành, chúng tôi sẽ thấy một ứng cử viên phát hành tiếp theo. Quá trình này tiếp tục cho đến khi không có lỗi đáng kể nào được phát hiện trong thời gian thử việc cho ứng cử viên phát hành mới nhất.