Biểu tượng tài nguyên

Nulled Xenforo 2.1.4 Full + Upgrade Released V2.1.4

Đăng nhập để tải xuống
XenForo 2.1.4 hiện có sẵn cho tất cả các khách hàng được cấp phép tải xuống. Chúng tôi khuyên tất cả khách hàng chạy các phiên bản trước của XenForo 2.1 nâng cấp lên phiên bản này để hưởng lợi từ sự ổn định gia tăng.
Các mẫu công khai sau đây đã có thay đổi:
  • account_bookmarks
  • account_ignored
  • bb_code.less
  • editor.less
  • node_list.less
  • reaction_item_post
  • thread_list_macros
  • thread_view
  • widget_new_threads
Khi cần thiết, hệ thống hợp nhất trong trang "mẫu lỗi thời" nên được sử dụng để tích hợp các thay đổi này.
Lưu ý: tiện ích bổ sung, tùy chỉnh và kiểu được tạo cho XenForo 1.x không tương thích với XenForo 2.x. Nếu trang web của bạn phụ thuộc vào những chức năng thiết yếu này, hãy đảm bảo rằng phiên bản XenForo 2 tồn tại trước khi bạn bắt đầu nâng cấp. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tạo bản sao lưu trước khi thử nâng cấp.
Hướng dẫn cài đặt và nâng cấp cho XenForo 2.1
Chi tiết đầy đủ về cách cài đặt và nâng cấp XenForo có thể được tìm thấy trong Hướng dẫn XenForo 2.
Nếu bạn đang chạy XF 2.1 trở lên, chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp trực tiếp từ trong bảng điều khiển của mình.
Lưu ý rằng khi nâng cấp từ XenForo 1.x, tất cả các tiện ích bổ sung sẽ bị tắt và các tùy chỉnh kiểu sẽ không được duy trì. Các phiên bản bổ trợ mới sẽ cần được cài đặt và các tùy chỉnh sẽ cần được làm lại. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tạo bản sao lưu trước khi thử nâng cấp. Sau khi nâng cấp, bạn sẽ không thể hạ cấp mà không khôi phục từ bản sao lưu.
Bản Upgrade: Xenforo_2.1.4_upgrade_nulled.zip