[Xenbros] Home Blog for Xenforo2 1.4.1

[Xenbros] Home Blog for Xenforo2 1.4.1 1.4.1

Đăng nhập để tải xuống
Một addon cho phép bạn lấy nhánh cuối cùng của trang đã chọn trên một trang riêng có đánh số trang, như blog WordPress trên Xenforo, với tùy chọn chủ đề được chọn với URL hình ảnh tùy chỉnh, nếu chủ đề không có tệp đính kèm.
Addon blog tại nhà cho phép bạn có được một luồng mới nhất của nút được chọn trên trang riêng biệt với phân trang như blog wordpress trên xenforo với tùy chọn luồng đặc trưng với url hình ảnh tùy chỉnh nếu không có tệp đính kèm trong tùy chọn Chủ đề nổi bật cho phép bạn làm nổi bật luồng trong phần đặc trưng
1568916400072-png.210714

Tính năng
Kích hoạt chủ đề nổi bật
Kích hoạt thanh bên
Chiều cao hình ảnh
Chọn nút để nhận chủ đề mới nhất
Nơi hiển thị nút tính năng
Chủ đề tối đa trong trang
Hình thu nhỏ mặc định Hình ảnh