Biểu tượng tài nguyên

[tl] Schedule Content for XF 2.x 1.0.9 1.0.9

Đăng nhập để tải xuống
Mô tả: Tiện ích bổ sung này cho phép người dùng có thể đặt bài đăng theo lịch.
Khi một chủ đề được lên lịch, điều này chỉ hiển thị cho quản trị viên, mod và chủ sở hữu của chủ đề có thể xem
- Quản trị viên hoặc Mod (người có quyền làm) có thể dừng lập lịch luồng
Tính năng:
  • Hỗ trợ vô hình (luồng không hiển thị trước khi xuất bản) và bị khóa (luồng không cho phép trả lời trước khi hết hạn)
  • Hỗ trợ gửi thông báo cho người dùng.
  • Hỗ trợ thay đổi chủ sở hữu của chủ đề. (Được hỗ trợ 1.2.1)
  • Cho phép đặt thời gian dự kiến mặc định và thời gian dự kiến tùy chỉnh. (Được hỗ trợ 1.2.1)
  • Hỗ trợ định dạng 12 giờ hoặc 24 giờ.
Quyền:
  • Cho phép mỗi người dùng nhóm có thể thêm chủ đề theo lịch trình
  • Cho phép mỗi người dùng nhóm có thể chỉnh sửa chuỗi theo lịch trình
  • Cho phép mỗi người dùng nhóm có thể xem chủ đề theo lịch trình mặc dù chủ đề vẫn không xuất bản
  • Cho phép mỗi người dùng nhóm có thể xem danh sách các chủ đề theo lịch trình.
Cách sử dụng:
- Cài đặt Addon
- Đặt quyền cho mỗi nhóm người dùng có thể đặt bài đăng theo lịch
- Đặt permssion cho mỗi nhóm có thể chỉnh sửa