[tl] Anonymous Posting 1.0.8

[tl] Anonymous Posting 1.0.8 1.0.8

Đăng nhập để tải xuống
Mô tả: Cho phép một số người dùng nhất định có thể đăng bài dưới dạng Tùy chọn ẩn danh
  • Chỉ định ẩn danh cho người dùng cụ thể
  • Hiển thị / ẩn ID ngẫu nhiên ẩn danh
Quyền: Có 2 quyền trong phần Quyền diễn đàn cần cấu hình
screen-shot-2019-01-24-at-2-22-43-pm-png.193452