[TH] Indicate Threads with Staff Replies 1.0.0 Patch Level 1

[TH] Indicate Threads with Staff Replies 1.0.0 Patch Level 1 1.0.0

Đăng nhập để tải xuống
Đơn giản hóa sự khác biệt giữa các chủ đề với câu trả lời từ nhân viên bằng cách thêm một biểu tượng trong các chủ đề có chứa ít nhất một tin nhắn từ nhân viên. Chọn xem bạn có muốn các chủ đề được coi là có bài đăng thường xuyên hay không nếu tác giả của bài đăng đầu tiên.
threads-staff-replies-thread-list-jpg.206780