Node Icon 2.1 Beta

Free Node Icon 2.1 Beta 2.1

Đăng nhập để tải xuống
Bạn muốn gán một số biểu tượng cho các diễn đàn trong danh sách, nhưng không thể tìm thấy tùy chọn để làm điều đó? Dễ dàng sử dụng addon để đặt biểu tượng Fontawgie tùy chỉnh cho các nút diễn đàn của bạn giúp bạn!

Mô tả kỹ thuật:

Mở rộng lớp nút để lưu tên biểu tượng. Sửa đổi trang Chỉnh sửa nút để xác định biểu tượng Fontawgie cho nút đích.
Sửa đổi Mẫu công khai để thay thế biểu tượng nút mặc định thành tùy chỉnh.

Ảnh màn hình
1-png.2363

2-png.2364

3-png.2365
Tác giả
Admin
Phiên bản
2.1
Tải xuống
2
Lượt xem
54
Phát hành đầu tiên
Cập nhật cuối cùng
Bình chọn
0.00 xếp hạng 0 đánh giá

Thêm tài nguyên từ Admin