Media Filter by AddonsLab 1.3.1

Media Filter by AddonsLab 1.3.1 1.3.1

Đăng nhập để tải xuống
Tiện ích bổ sung cho phép bạn lọc và tìm kiếm phương tiện theo các trường. Điều này sẽ cho phép người dùng của bạn tìm thấy nhanh chóng và chính xác thông tin họ cần.
Các điều khiển để lọc phương tiện được thêm vào cửa sổ bật lên Bộ lọc trên trang chủ Phương tiện và Danh mục
1-filter-popup-png.174707