Innovate Dark 2.1.4.0

Innovate Dark 2.1.4.0 2.1.4

Đăng nhập để tải xuống
Đổi mới bóng tối là một chủ đề mạnh mẽ và đa mục đích cho XenForo. Nó thường lý tưởng cho các cộng đồng chơi game, Đổi mới tối có đầy đủ các tùy chọn cho phép bạn sửa đổi bố cục, kiểu dáng, màu sắc và phông chữ trực tiếp từ trong cài đặt chủ đề.
showcase2-png.163755

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fq7RxkCZ.png&hash=fc09e296e193de0b4bc77d2ee9683e98
Main Features of Innovate:
 • Fully Responsive Layout
 • Clean Retina & HD display Support
 • Two User Bar Layout
 • User menu icons
 • Text Logo and slogan
 • Sticky Header
 • Sticky navigation
 • Navigation icons
 • Show/Hide Breadcrumbs
 • Hide Forum Title in Index Page
 • Retina Ready
 • Guest and Member Message
 • Collapsible Categories
 • Two Different forum Layout
 • Advanced footer easily customized
 • Sticky Sidebar
 • Sidebar position (Left and Right)
 • Sticky and Normal Threads
 • Posting Icons
 • Clean Design
 • Modern Cross Browser Support
 • And more...
Other Features of Innovate:
 • Google Fonts
 • FontAwesome Icons
 • Well Documented
 • and much more features