Custom Slider 2.1.2 - Slider cho Xenforo 2X

Nulled Custom Slider 2.1.2 - Slider cho Xenforo 2X 2.1.2

Đăng nhập để tải xuống
Các chức năng quan trọng nhất:
nhanh chóng và dễ dàng để chỉnh sửa
phù hợp với hầu hết tất cả các mẫu XenForo
hỗ trợ nhanh
thay đổi nhiều tùy chọn như chiều rộng, chiều cao, màu sắc, hiệu ứng, tốc độ, v.v.

Cập nhật: thêm tùy chọn để tắt thanh trượt cho các trang khác ngoài diễn đàn chính (tùy chọn tiêu đề) đã thêm tùy chọn vào ...
Ảnh xem trước:
R8Ri9Fq.png

2jSDnmi.png

VsdEqZj.png
Phiên bản tương thích
XF 2.0 - 2.1
Tác giả
Admin
Phiên bản
2.1.2
Tải xuống
0
Lượt xem
46
Phát hành đầu tiên
Cập nhật cuối cùng
Bình chọn
0.00 xếp hạng 0 đánh giá

Thêm tài nguyên từ Admin