Chat 2 by Siropu 2.0.24 - Phòng Chát Cho Xenforo 2X

Free Nulled Chat 2 by Siropu 2.0.24 - Phòng Chát Cho Xenforo 2X 2.0.24

Đăng nhập để tải xuống
Người dùng hiện bị xóa khỏi danh sách khi họ không hoạt động.
Trạng thái trò chuyện của người dùng hiện được cập nhật khi danh sách người dùng được cập nhật.
Cuộc trò chuyện bây giờ có thể được mở trong một cửa sổ bật lên.

Lỗi cố định
Yêu cầu cập nhật kép ngẫu nhiên sau một số làm mới.
Khi sử dụng tính năng đăng xuất và có phòng mà người dùng không thể rời khỏi, các tab vẫn bị xóa khỏi trò chuyện.
Bot avatar có thể kết thúc với hình ảnh bị hỏng ngay cả khi không sử dụng avatar.