Addon Multi Prefix 2.5.6 For Xenforo 2X

Nulled Addon Multi Prefix 2.5.6 For Xenforo 2X 2.5.6

Đăng nhập để tải xuống
  • Dịch vụ Seo website, Ads FB, Ads Google, thiết kế website, duy trì website xenforo, wordpress chuyên nghiệp. Dịch vụ setup phòng truyền thông nhanh chóng và hiệu quả nhất.
2.5.6 - Maintenance update Apr 14, 2019
Improve upgrading from older XF1 versions
Sửa lỗi tương thích khi mở rộng javascript
Khắc phục tích hợp thương mại điện tử của @DRAGONBYTE Tech