[8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO 2.1.0.2 Phiên Bản Mới Nhất

Free Nulled [8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO 2.1.0.2 Phiên Bản Mới Nhất 2.1.0.2

Đăng nhập để tải xuống
  • Danh sách danh mục sẽ được triển khai khi quảng cáo một bài viết.
  • Đã sửa lỗi tạo kiểu với biểu tượng phát và phông chữ tuyệt vời.
  • Đã khắc phục sự cố khối ngày với độ rộng phản hồi trung bình.
  • Đã khắc phục sự cố trong đó các bài đăng đầu tiên có thể xuất hiện hai lần nếu các bình luận đơn giản bị vô hiệu hóa.