$30 - [HTQ] Bài Viết Dạng Thumb Lọc Theo Prefix

Paid $30 - [HTQ] Bài Viết Dạng Thumb Lọc Theo Prefix 1.0.0

Đăng nhập để tải xuống
Addon xenforo 2 [HTQ] Bài Viết Dạng Thumb Lọc Theo Prefix là tiện ích mở rộng giúp bạn bố trí các bài viết dạng lưới một cách dễ dàng với nhiều tùy chọn. Addon phù hợp nhất đối với các styles của ThemeHouse, đối với các styles khác sẽ không hiển thị đầy đủ tùy chọn Cột bài viết.
TÙY CHỌN TRONG CPANEL

Ktqh6ei.png


TÙY CHỌN TRONG STYLE PROPERTIES

sVcQJuq.png


THÔNG TIN THÊM
Demo Online:
Mã:
https://vncns.com/pages/thumb-thread/
HOTLINE: 0866.057.323
Phiên bản tương thích
Xenforo 2.1