$30 - [Carousel] Threads and Posts by Prefix

Paid $30 - [Carousel] Threads and Posts by Prefix 1.0.0

Đăng nhập để tải xuống
Addon xenforo 2 [Carousel] Threads and Posts by Prefix là một tiện ích mở rộng giúp quản trị diễn đàn nhanh chóng thêm các danh mục bài viết được lọc theo prefix nên dễ dàng phân loại bài viết hiển thị. Addon cũng cho phép nhiều tùy chọn với thao tác rất đơn giản, cho phép tùy chọn số lượng cột hiển thị responsive một cách tuyệt vời nhất.
TÍNH NĂNG [CAROUSEL] THREADS AND POSTS BY PREFIX
  • Thêm Thread Fields tùy chọn
  • Thêm Thread Fields VIP
  • Tùy chọn hiển thị Responsive
  • Hiển Thị Thread Rating (Yêu cầu sử dụng addon Brivium - Advanced Thread Rating )
  • Hiển Thị Bộ Đếm
  • Tùy chọn Block Heading ( 3 phong cách)
  • Tùy chỉnh css Thread Fields
  • Tùy chỉnh chiều cao Thumb
  • Tùy chỉnh tiêu đề

eDDH7a5.jpg


TÙY CHỌN CPANEL

CMAZDzz.png


TÙY CHỌN STYLE PROPERTIES

eIKQWIn.png


THÊM WIDGET

upmjdIn.pngFem7mAj.png


THÔNG TIN THÊM
DEMO ONLINE:
Mã:
https://vncns.com/pages/carousel-thread/
Hỗ Trợ: 0866.057.323
Phiên bản tương thích
Xenforo 2.1