Xenforo Releases

Tùy chọn các phiên bản phát hành cho xenforo phiên bản 1 và phiên bản 2 được chia sẻ tại đây với đầy đủ các tính năng cần thiết cho một diễn đàn chuyên nghiệp
Cập nhật mới
XenForo Media Gallery 2.1.2 A
30
XenForo Media Gallery 2.1.2 is now available for all licensed customers to download
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Tải xuống
1
Cập nhật
Phiên bản
2.1.2
Download XenForo 2.1.2 Full + Upgrade Mới Nhất A
45
XenForo 2.1.2 phiên bản full + upgrade hiện có sẵn cho tất cả các khách hàng được cấp phép tải xuống
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Tải xuống
4
Cập nhật
Phiên bản
2.1.2
XenForo Media Gallery 2.1.1 A
38
In addition to the usual bug fixes and improvements, we have also added support for importing from t
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Tải xuống
1
Cập nhật
Phiên bản
2.1.1
91
XenForo 2.1.1 is now available for all licensed customers to download. We recommend that all custome
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Tải xuống
2
Cập nhật
Phiên bản
2.1.1
XenForo Media Gallery 2.1.0.2 Released Mới Nhất Miễn Phí A
50
XenForo Media Gallery 2.1.2 is now available for all licensed customers to download. We recommend th
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Tải xuống
0
Cập nhật
Phiên bản
2.1.0.2
31
Sau một số phiên bản beta, chức năng của sản phẩm sẽ được hoàn thành và tỷ lệ lỗi được báo cáo
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Tải xuống
0
Cập nhật
Phiên bản
2.1.0
26
XenForo Importers 1.1.0 hiện có sẵn cho tất cả các khách hàng được cấp phép tải xuống
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Tải xuống
1
Cập nhật
Phiên bản
1.1.0
XenForo 2.1.0 Released Full + Upgrade Mới Nhất Miễn Phí A
76
XenForo 2.1.0 đã hoàn thành giai đoạn tiền phát hành và hiện là phiên bản XenForo được hỗ trợ
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Tải xuống
1
Cập nhật
Phiên bản
2.1.0