Xenforo 2x Addons

Danh mục Xenforo 2x Addons bao gồm nhiều các tiện ích mở rộng của mã nguồn mở Xenforo phiên bản 2x được chia sẻ miễn phí tại đây.
Cập nhật mới
[XTR] More Thread Same Forum 1.0.2 A
6
Show more thread same forum in thread view Fixed issue where same threads would throw an error on so
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Tải xuống
0
Cập nhật
Phiên bản
1.0.2
More Thread Same Category - Chủ đề cùng chuyên mục Xenforo 2x A
10
Chủ đề cùng chuyên mục Xenforo 2x Show more thread same category in thread view
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Tải xuống
3
Cập nhật
Phiên bản
2.0.1
[8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO 2.1.0.2 Phiên Bản Mới Nhất A
40
This addon has been updated with support for XF2.1. XF2.1 will be required for this and all...
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Tải xuống
2
Cập nhật
Phiên bản
2.1.0.2
Watermark System (STWM2) 1.3.6 - Đóng Dấu Ảnh Cho Xenforo 2.1 A
27
Tiện ích Watermark System (STWM2) được cập nhật để phù hợp với phiên bản Xenforo 2.1 chạy mượt
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Tải xuống
0
Cập nhật
Phiên bản
1.3.6
Addon Multi Prefix 2.5.0 For Xenforo 2X A
22
Ever run into a situation where you want to prefix a thread with multiple tags? Now you can. All the
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Tải xuống
1
Cập nhật
Phiên bản
2.5.0
Chat 2 by Siropu 2.0.23 - Phòng Chát Cho Xenforo 2X A
11
Chat 2 This is an AJAX based chat application that does AJAX calls to the server to get new messages
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Tải xuống
0
Cập nhật
Phiên bản
2.0.23
[TH] Reactions Plus 1.0.1 Released Add bookmark A
37
Mở rộng loại phản ứng trên diễn đàn của bạn, chọn người có thể sử dụng phản ứng, họ có thể sử dụng
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Tải xuống
0
Cập nhật
Phiên bản
1.0.1
Thread Thumbnail by AddonsLab 1.9.0 - Thumbnail Thread For XF2 A
38
It is possible to choose which image attached should be the thumbnail when creating a new thread or
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Tải xuống
1
Cập nhật
Phiên bản
1.9.0
D.C Style - Advanced Download 1.0.1 - Tạo trang download file A
49
Một add-on vô cùng quen thuộc mà các bạn từng dùng trên XF 1.x phải không nào?
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Tải xuống
2
Cập nhật
Phiên bản
1.0.1
[8WR] XenMedio 2 (Media) PRO 2.1.0.3 Mới Nhất A
32
Because of how different likes/reactions are between XF2.0 and XF2.1, the import process is now a bi
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Tải xuống
4
Cập nhật
Phiên bản
2.1.0.3
[TH] Install and Upgrade 1.1.1 Patch Level 2 A
20
Install and Upgrade Make installing and upgrading themes, add-ons, and languages on your site easier
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Tải xuống
0
Cập nhật
Phiên bản
1.1.1
Custom Slider 2.1.2 - Slider cho Xenforo 2X A
20
User only the latest version of Xenforo 1 plugin per forum. No code editing. All changes need to be
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Tải xuống
0
Cập nhật
Phiên bản
2.1.2
Auto thread Thumbnail by Xenbros 2.1.0 A
18
Thread Thumbnail add thumbnail in selected forum to a thread using first of the attachments attached
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Tải xuống
0
Cập nhật
Phiên bản
2.1.0
[iCode] Show File Size And Extension 2.1.1 A
26
Description This add-on show/hide resource file size and extension.
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Tải xuống
0
Cập nhật
Phiên bản
2.1.1
Convert image all 2.3 A
18
This XF2 add-on along with the entire collection can be purchased for $35.00 USD. Your Premium upgra
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Tải xuống
0
Cập nhật
Phiên bản
2.3
Post Areas 2.1.0 A
19
Since 2.1.0 there is a cache feature that was integrated from Post Areas: Pro Performance. The cache
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Tải xuống
0
Cập nhật
Phiên bản
2.1.0
Editor & BB Code Manager 1.2.0 Beta 4 A
16
Ghi đè các kích thước Mã BB của XenForos và triển khai bộ kích thước của riêng bạn. Điều này sẽ khôn
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Tải xuống
0
Cập nhật
Phiên bản
1.2.0
XPress - A Theme and bridge for bringing WordPress 1.1.0 Patch Level 2 A
30
Tương thích với UI.X và UI.X Pro Hoặc bất kỳ chủ đề nào bạn chọn! XPress có khả năng mở rộng cao và
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Tải xuống
0
Cập nhật
Phiên bản
1.1.0
Node Icon 2.1 Beta A
22
Mở rộng lớp nút để lưu tên biểu tượng. Sửa đổi trang Chỉnh sửa nút để xác định biểu tượng Font
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Tải xuống
1
Cập nhật
Phiên bản
2.1
Brivium Modern Statistics - XenForo 2 3.1.0 Mới Nhất Hỗ Trợ XF2.1 A
31
Brivium Modern Statistics 3.1.0 là phiên bản thống kê diễn đàn hỗ trợ bản Xenforo 2.1 cao nhất
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Tải xuống
3
Cập nhật
Phiên bản
3.1.0
[TH] XLink for XPress 1.0.1 A
9
Bây giờ bạn có thể thiết lập 1 đến 1 quan hệ cho các nhóm người dùng từ trong trình quản lý nền tảng
0.00 xếp hạng 0 đánh giá
Tải xuống
0
Cập nhật
Phiên bản
1.0.1