Addons Xenforo 1x

Danh mục Addons Xenforo 1x bao gồm nhiều các tiện ích mở rộng của mã nguồn mở Xenforo phiên bản 1x được chia sẻ miễn phí tại đây.